Prijzen & vergoedingen

Studio Tyara heeft GEEN contract met zorgverzekeraars!

Waarom geen contract met zorgverzekeraars?

Voor zowel Fysiotherapie als de complementaire therapie (NeuroMusculaire/Shiatsu) heeft mijn praktijk bewust gekozen om GEEN contracten met zorgverzekeraars af te sluiten om de volgende redenen:

 1. Overmaat aan administratie wat ten koste gaat van de aandacht en tijd voor de patienten.
 2. Zorgverzekeraars claimen het recht op inzage in patiëntendossiers, wat haaks staat op het beroepsgeheim.
 3. Zorgverzekeraars bepalen de prijs van een behandeling. Daardoor is de zorgverlener genoodzaakt voor iedere verzekeraar een ander tarief in rekening te brengen voor dezelfde behandeling wat meestal niet kostendekkend is.
 4. Zorgverzekeraars stellen allerlei verplichtingen, zoals een CQ-index of kwaliteitstoets wat veel extra tijd, administratieve lasten en kosten meebrengt, en voor de praktijk en uw behandeling niets toevoegt.
 5. Zorgverzekeraars stellen voorwaarden aan uw behandeling die soms in strijd zijn met wat daadwerkelijk goed voor u zou zijn. Uw zorgverlener is de expert, niet een verzekeraar. Het belemmert de zorgprofessional vaak om zijn werk goed te doen.

Wat betekent dit voor u?

 • Alle voor de behandeling noodzakelijke verrichtingen/materialen zitten in de consultprijs (tape – dry needling) en worden niet apart in rekening gebracht. Met uitzondering van trainingsmaterialen. Deze worden uitgeleend of gekocht door patiënt.
 • Na het consult ontvangt u een factuur per mail. Daarin zit een link voor mollie, waarmee u de factuur kunt betalen. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd.
 • U kunt vanuit de mail de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.

Deze zal afhankelijk van uw polis een deel vergoeden

 • Fysiotherapie: meestal tussen de 60%-80% van de kostprijs voor fysiotherapie) zijn, maar het komt ook regelmatig voor dat de verzekeraar het gehele bedrag vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de betreffende polis.
 • Complementaire therapie: de meeste zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen geheel of deels, vanuit de aanvullende verzekeringen, waaraan wel een maximum bedrag gekoppeld is.
 • Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) wordt niet altijd vergoed bij fysiotherapeuten zonder contract. Kijk dus van tevoren goed na of de behandeling vergoed wordt als je rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaat of dat je eerst een verwijzing van de huisarts nodig hebt.

Prijzen

Fysiotherapie:

Screening, intake en onderzoek en evt. behandeling – (duur: 45/60 minuten)   Prijs: € 65,50
Intake, onderzoek en evt. behandeling (na verwijzing) – (duur 30/45 minuten) Prijs € 50,50
Fysiotherapie vervolg: – (duur: 30 minuten) Prijs: € 40,00

Complementaire therapie:

Eerste behandeling: screening, intake. Onderzoek en behandeling – (duur 1 uur) Prijs: € 65,00
Vervolg behandeling: (duur 45 minuten) Prijs € 55,50
Vervolg behandeling: (duur 30 minuten) Prijs € 40,00

Niet nagekomen afspraak (<24 uur) Prijs van uw consult.

Behandeling aan huis
Binnen 5 km van de praktijk worden er geen kosten in rekening gebracht.
Buiten 5 km van de praktijk worden er € 0,20ct per km in rekening gebracht boven de behandeling aan huis toeslag van € 5,00

Fysiotherapie en complementaire/alternatieve therapie (NeuroMusculair- en shiatsutherapie) vallen veelal buiten uw eigen risico van €385,-
In de behandelprijs zit alle voor de behandeling noodzakelijke materialen zoals tape en/of Dry Needling naalden. Deze worden niet apart in rekening gebracht. Met uitzondering van trainingsmaterialen. Deze worden uitgeleend of gekocht door patiënt.
Telefonische consulten worden niet in rekening gebracht, indien de patiënt op dat moment in een behandeltraject zit.

Onderstaande behandelingen worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk op Zorgwijzer.nl of jouw verzekeraar vergoedt.